Obchodní podmínky a doprava. - Mr. Sládek s.r.o.
Tisk Email

Obchodní podmínky:

1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky; v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky (stornovat), pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2. Vrácení zboží  při použití prostředků komunikace na dálku (nákup přes e-shop)

Dodržení 14 denní lhůty.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu  odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem  (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Zaslání peněz zasíláme v zákonné lhůtě do třiceti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. 


Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má fa Mr. Sládek s.r.o. ze zákona právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 

Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány  a započteny s částkou za vrácené zboží.

Je možné vrátit zboží i opotřebené a se známkami užívání, ovšem je nutné počítat s náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží (§ 53, odst.10)


Vrácení zboží nebude akceptováno v těchto případech : 


  1. zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
  2. zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


3. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.


4. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“


Práva a povinnosti nakupujícího:


1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

4. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.

5. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.


Reklamační řád:

1. Kupující je povinen si pro případnou reklamaci dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.

2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.

3. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

5. Zboží přišlo nekompletní?

Prodejce si vyhrazuje právo u některých vybraných produktů a objednávek Požadovat platbu předem oproti Proforma faktuře.

Přestože proces balení a kompletace zásilek prochází kontrolou, může ve výjimečných případech dojít k selhání lidského faktoru. Nikdy se však nejedná o záměr. Pokud se stane, že obdržíte nekompletní zásilku nebo Vám bylo doručeno jiné zboží, než jste si objednali, kontaktujte nás laskavě na GSM +420 774 249 570. Neprodleně provedeme kontrolu videozáznamu z průběhu balení a v případě chyby z naší strany provedeme nápravu v režii naší firmy.

6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace

7. fa Mr. Sládek s.r.o. si vyhrazuje právo informovat zákazníka telefonicky nebo e-mailem o rozdělení jeho  objednávky do více balíků a případné navýšení ceny a to v případě, že obsah objednávky nebude možné  zabalit tak, aby vyhovoval podmínkám dopravce nebo výrobce (viz níže). Informace bude zákazníkovi předána před expedicí a tato bude provedena až po schválení výše uvedeného navýšení zákazníkem.

8. Pokud si zákazník objednává jakoukoliv kvasnou nádobu nebo mikropivovar a k tomu v objednávce další zboží za jednu doběrečnou cenu, v takovém případě je třeba počítat s tím, že případná reklamace poškozené fermentační nádoby či zboží v ní, nebude kladně vyřízena. Dle výrobce fermentační nádoby je maximální zátěž v ní umístěného zboží pro přepravu max. 6kg. Proto při objednávání dalšího zboží je nemožné zaslání dalších sad na vaření či jiného zboží, které je nad 6kg.


Ochrana osobních údajů.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči prodávajícímu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech kupujících, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde - sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je prodávající zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby fy Mr-Sladek.cz


 2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


Doprava:

Využíváme pouze přepravní službu DPD.

Platba bankovním převodem (předem na účet) - po přijetí platby na náš bankovní účet bude zboží odesláno. Expedice následující pracovní den. Cena poštovné + balné balíku do 30 kg váhy je 160,- Kč, platí pro službu Classic a Private 

Při váze objednaného zboží nad 30kg se automaticky vytváří a započítává další balík.

Max. hmotnost zásilky pro výdejní místo Pickup je 20 kg (pokud se jedná o více  kusou zásilku, pak celková hmotnost všech balíčků v zásilce nesmí přesáhnout 20 kg)

Pro více balíků je sazba - počet balíků x 160,- Kč.


Platba dobírkou - zboží bude odesláno dobírkou, což znamená, že platba se provádí při převzetí zboží. Cena poštovné + balné balíku do 30 kg je 190,- Kč, platí pro službu Classic a Private.

Při váze objednaného zboží nad 30kg se automaticky vytváří a započítává další balík.

Max. hmotnost zásilky pro výdejní místo Pickup je 20 kg (pokud se jedná o více  kusou zásilku, pak celková hmotnost všech balíčků v zásilce nesmí přesáhnout 20 kg) 

Při váze objednaného zboží nad 20kg se automaticky vytváří a započítává další balík.

Pro více balíků je sazba - počet balíků x 190,- Kč.

Přehled rozměrů a hmotností pro jednotlivé typy zásilek DPD:

Max. hmotnost tuzemské zásilky a zásilky na Slovensko je 30 kg

Max. hmotnost zásilky pro výdejní místo Pickup je 20 kg (pokud se jedná o více  kusou zásilku, pak celková hmotnost všech balíčků v zásilce nesmí přesáhnout 20 kg)

Max. hmotnost mezinárodní zásilky je 31,5 kg a individuální cena - bude předem oznámena zákazníkovi.

U vybraného zboží jako jsou mikropivovary, hrnce a fermentační nádoby o obsahu 28 litrů a více  se toto zboží zasílá jako jeden samostatný balík.


Z důvodu obsahu či velikosti není zpravidla možné další objednané zboží k tomuto přibalovat.  Každý další balík x 190,- Kč.


Při váze objednaného zboží nad 20kg se automaticky vytváří a započítává další balík.

V cenách je obsaženo balné, mýtné a palivový příplatek.  

Při objednávce nad 5.000,- Kč nebude poštovné a balné za jeden balík účtováno.

Přepravní společnost DPD si vyhrazuje podmínku, že 1 balík musí být snadno manipulovatelný jedním pracovníkem.

Při rozměrech a váze nestandardně baleného zboží (viz výše) se stanoví cena individuálně.


PLATBA "CENNÉ PSANÍ"  JE URČENA POUZE PRO ZASÍLÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ, ETIKET A PIVNÍCH TÁCKŮ. NEPLATÍ PRO ŽÁDNÉ JINÉ ZBOŽÍ


DPD - SLOVENSKO: 

Platba bankovním převodem (předem na účet) - po přijetí platby na náš bankovní účet bude zboží odesláno. Odeslání následující pracovní den.

Cena poštovné + balné balíku do 25 kg váhy je 590,- Kč. 

Pro více balíků je sazba - počet balíků x 590,- Kč. v ceně je pojistka a mýtné.

Množstevní slevy se řeší individuálně podle charakteru zboží - zpravidla nad odběr "běžný".

Složbu balík navíc zdarma nenabízíme, preferujeme kvalitní zabezpečení zásilky obalovým materiálem při manipulaci transportem.

 

  Osobní odběr.

Zboží je možno po objednání převzít  na adrese:

Pivovar - Šenov

Pohostinství Pod Zámkem

Obecní 6  (odběrní místo - ne prodejna) 

739 34 Šenov