Tisk

Kvasnice

Kvasnice FERMENTIS.

SKLADOVÁNÍ V průběhu přepravy: Produkt může být transportován a skladován při pokojové teplotě bez ovlivnění kvality produktu, pokud tato doba nepřekročí 3 měsíce.  Ve finální destinaci: Skladujte v suchu a chladu (< 10°C).
 
TRVANLIVOST 36 měsíců od data výroby.  Dle informace uvedené na ochranném obalu. Otevřený ochranný obal musí být co nejdříve neprodyšně uzavřen, skladován při teplotě 4°C a použit během max. 7 dnů od otevření. Nepoužívejte měkká nebo poškozená balení.