Tisk

Sladové Bonbóny s Žateckým chmelem


Proč zrovna naše SLADOVÉ BONBÓNY S ŽATECKÝM CHMELEM?

SLAD: naše sladové bonbóny jsou vyrobeny z tekutého diastatického sladového výtažku. Obsahuje přibližně 76 % sacharidů, z toho asi 56 % maltózy a 9% glukózy, dále 6,2 % bílkovin a 1,2 % minerálních látek. Diastatická mohutnost se pohybuje v rozmezí od 2500 – 4000 jednotek Wk. Jsou bohatým zdrojem vitamínů B (hlavně niacinu), vápníku, sodíku, fosforu, chloru a železa. Vzhledem ke svému složení jsou výjimečným dietetikem pro diabetiky 2. typu. Obsahuje zkvasitelný a snadno vstřebatelný cukr -  maltózu. Naše bonbóny mají naprosto typickou sladovou chuť a vůni, bez cizích pachů. Mohou se pochlubit bohatým obsahem niacinu (vitamín B3). Niacin je jedním z mála vitamínů, který je relativně stabilní a odolává i vaření. Je nutný pro tvorbu sexuálních hormonů estrogenu, progesteronu, testosteronu a dalších. Snižuje v těle hladinu cholesterolu, udržuje dobrou funkci trávicího ústrojí, pomáhá předcházet migréně, snižuje vysoký krevní tlak a stimuluje krevní oběh.

Výrobek obsahuje JEČNÝ SLAD

CHMEL: močopudný a krev čisticí prostředek, tlumí činnost mozkové kůry, snižuje bolesti a křeče, má antibakteriální účinky, podporuje trávicí procesy a činnost žlučníku, upravuje srdeční činnost, stimuluje chuť při problémech s trávením.

Pro zajímavost: chmel (Humulus Lupulus) a konopí (Cannabis Indica) patří do stejné čeledi konopovité (Cannabacea)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chmel jako jednu ze tří základních pivovarských surovin představují usušené chmelové hlávky samičích rostlin chmele otáčivého. Pivu poskytuje hořkou chuť, tvoří chmelové aroma, podporuje pěnivost piva. Chmel se dále zpracovává na chmel granulovaný, chmelový extrakt a další chemicky upravené chmelové produkty.

Chmele vyšlechtěné v první polovině minulého století v žatecké oblasti se staly na dlouhé období světovým standardem nejvyšší kvality. Jejich hlavní předností bylo a stále je vynikající chmelové aroma bez jakýchkoliv vedlejších vůní a pachů. Mnoho v zahraničí úspěšných odrůd odvozuje svůj původ od originálních žateckých krajových odrůd. Přibližně od šedesátých let minulého století v důsledku technologických inovací při zpracování hlávkového chmele a také v důsledku současně probíhající modernizace pivovarské technologie (včetně masivního přechodu na racionální a ekologické způsoby využívání základních surovin) vzrostl význam hořkých a vysoko obsažných odrůd na úkor jemných aromatických odrůd chmele.

Připomeňme si, že z obchodního i pivovarského hlediska se odrůdy chmele dělí především podle obsahu α-hořkých kyselin a aromatických složek na jemné aromatické (fine aroma), aromatické (aroma), hořké (bitter, dual purpose) a vysokoobsažné (high alpha). Podle zabarvení chmelové révy se rozdělují chmelové odrůdy na červeňáky, představované zejména žateckými odrůdami, a na zeleňáky pěstované v zahraničí. Podle vegetační doby zrání se rozeznávají odrůdy rané, polorané a pozdní. K pivovarsky cenným složkám chmele patří pryskyřice, polyfenoly a silice. Nejdůležitější složkou chmele a chmelových výrobků jsou pryskyřice, které jsou zdrojem hořké chuti piva, přispívají k tvorbě pivní pěny a účastní se řady biochemických reakcí v průběhu pivovarského procesu. Pryskyřice jsou tvořeny řadou chemicky podobných složitých látek, z nichž nejdůležitější jsou α-hořké kyseliny skládající se převážně z humulonu, kohumulonu a adhumulonu. Méně účinné jsou ostatní složky pryskyřic jako β-hořké kyseliny, nespecifické měkké a tvrdé pryskyřice. α-hořké kyseliny jsou nehořké a jen nepatrně rozpustné v mladině a pivu, ale při chmelovaru se přeměňují na iso-α-hořké kyseliny, které jsou rozpustnější a vykazují silnou organoleptickou hořkost. Senzorická hořkost hotového piva je odvozena především od obsahu iso-α-hořkých kyselin, přispívají k ní však i další produkty přeměny hořkých látek a některé další složky piva.

Chmelové silice jsou směsí několika set organických látek, převážně terpenického charakteru. Rozdělují se na frakci uhlovodíkovou, která převažuje v čerstvě sklizeném chmelu, na frakci kyslíkatou (tvořící se během zrání, zpracování a skladování chmele) a frakci sirných sloučenin. Těkavé složky uhlovodíkové frakce, v níž převládají složky myrcen, humulen, karyofylen a farnesen, jsou původcem chmelového aroma. Většina těchto látek při chmelovaru vytěká a do piva jich přechází jen nepatrné množství. Lépe rozpustné složky kyslíkaté frakce přecházejí do mladiny a piva a spoluvytvářejí chmelové aroma piva. Polyfenolové látky chmele a chmelových výrobků jsou bohatou směsí flavonoidních látek a volných fenolových kyselin. Jsou chemicky vysoce reaktivní, vykazují vysoké antioxidační a další biologické účinky a výrazně ovlivňují senzorickou a koloidní stabilitu piva. Nejvyšší obsah polyfenolů vykazují zpravidla jemné aromatické odrůdy, zejména žatecké.

Vedle řady pozitivních látek však chmel obsahuje i nežádoucí látky, především dusičnany. Jejich obsah se snižuje zpracováním hlávkového chmele na chmelové výrobky. Ostatní problémové složky chmele, jako jsou rezidua postřikových látek, těžkých kovů, chemických katalyzátorů, případně radionuklidů a dalších, nemají pro pivovarský proces význam, jejich obsah se však pečlivě kontroluje pro zachování hygienicko-zdravotní čistoty chmele, chmelových výrobků a z nich vyrobených piv. Ochrana chmele proti škodlivým organismům a především pak živočišným škůdcům je založena na racionálním používání ekologicky šetrných přípravků. Minimalizací spotřeby pesticidů na nezbytně nutnou mez dochází k postupnému snižování reziduí ve chmelu i v půdě. Díky ekologicky šetrnějším přípravkům, které nahradily dříve používané vysoce toxické zoocidy, se snižuje ekologická zátěž životního prostředí.

Chemická nestabilita, relativně nízká účinnost využití nejdůležitějších chmelových složek při výrobě piva, vysoké nároky na skladovací podmínky a obtížná manipulace s hlávkovým chmelem byly hlavními impulsy postupného vývoje různých typů chmelových výrobků. Komerčně dostupné chmelové výrobky se rozdělují na výrobky připravené mechanickými úpravami hlávkového chmele, výrobky připravené fyzikálními úpravami hlávkového chmele a výrobky připravené chemickými úpravami.

Seřadit podle:

SLADOVÉ BONBÓNY S ŽATECKÝM CHMELEM 1000g

Kč 614


Sladové bonbóny se sladkou sladovou chutí a naprosto typickou sladovou vůní...
[Popis zboží...]

SLADOVÉ BONBÓNY S ŽATECKÝM CHMELEM 500g

Kč 312


Sladové bonbóny se sladkou sladovou chutí a naprosto typickou sladovou vůní...
[Popis zboží...]

SLADOVÉ BONBÓNY S ŽATECKÝM CHMELEM 250g

Kč 158


Sladové bonbóny se sladkou sladovou chutí a naprosto typickou sladovou vůní...
[Popis zboží...]

SLADOVÉ BONBÓNY S ŽATECKÝM CHMELEM 100g

Kč 69


Sladové bonbóny se sladkou sladovou chutí a naprosto typickou sladovou vůní...
[Popis zboží...]


  • «« Začátek
  • « Předchozí
  • 1
  • Následující »
  • Konec »»
Výsledky 1 - 4 z 4